Mushu & Cri-Kee

Mushu & Cri-Kee
What do you mean you’re not lucky? You lied to me?